Förtydligande till hur standardmedaljer räknas ut

Förbundsmötet 2004, beslutade att standardmedaljer i prec erövras inte bara genom att tillhöra bästa tredjedel resp niondedel (som förut,) utan också om man uppfyller ett antal fasta poäng.
Läs ändring nr 69 till SHB.

Ändring nr 69 till SHB.
Bestämmelser för standardmedalj I mom D.8111 på sid. 150 framgår bestämmelserna för standardmedalj i precisionsskjutning.
Lägg till följande text och tabell:
Standardmedalj i precisionsskjutning kan erövras även genom att uppnå fasta poängkrav, olika för de tre vapengrupperna.
Poängkrav gäller för såväl 6, 7 som 10 serier enligt tabellen.


Serier
A-vapen
B-vapen
C-vapen
Silver  /  Brons
Silver  /  Brons
Silver  /  Brons
Sex
277    267
282    273
283    276
Sju
323    312
329    319
330    322
Tio
461    445
470    455
471    460


Standardmedalj räknas ut enligt nya tabellen mom D.8111, alla får medalj som har uppfyllt gränserna, även om deltagarantalet i vapengruppen skulle vara mindre än 3 (B) eller 9 (S). Skulle resultaten vara sämre än tabellen så räknas medaljerna ut enligt gamla sättet med antalet deltagare i respektive vapengrupp delat med 3 (B) och 9 (S)
Detta innebär att båda räknesätten skall tillämpas vid beräkning av standardmedaljer i precisionsskjutning.